«Άρχοντα Καίσαρα Βοργία…» Απ’ το «Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!»

Σᾶς θαυμάζω, ἄρχοντα Καίσαρα Βοργία!

Ἂν καὶ γέννημα τῆς Τύχης, φανήκατε σωστότερος στὴ διαχείριση τῆς ἐξουσίας κι ἀπὸ ἡγεμόνες ποὺ την κληρονόμησαν. Εἶστε τὸ π ρ ό τ υ π ο τοῦ ἡγεμόνα. Φερθήκατε κάτι παραπάνω ἀπὸ μυαλωμένα: φερθήκατε ἀ δ ί σ τ α κ τ α. Θάχετε πάντα μιὰν ἐξέχουσα θέση στὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας! Κι ἂν ἀκόμα μνημονεύεστε σὰν τέρας ἀνηθικότητας καὶ πανουργίας, θὰ σᾶς θυμοῦναι κι ὡς ἐκεῖνον ποὺ ξεγέλασε τὸ βασιλιὰ τῆς Γαλλίας, σὰν ἦρθε στὴν Ἰταλία μὲ στρατὸ μεγάλο καὶ ταμεῖα γ ε μ ά τ α ὑποσχέσεις!

Ἄρχοντα Καίσαρα, δέ λυπᾶμαι ποὺ Σᾶς ἀντικρύζω νὰ σαπίζετε στὸ μνῆμα Σας καὶ τὰ σκουλήκια νὰ χορεύουν πάνω στὸ ἀποκαμωμένο Σας απ᾿ τὴν ἀρρώστια σῶμα. Ἐσεῖς πιὰ γίνατε ἰ δ έ α· ἔστω: ἡ ἰδέα τῆς ἔσχατης πανουργίας, μὰ ἰδέα παραταῦτα! Τ᾿ ὄνομά Σας ἔγινε φάρος φωτεινὸς γιὰ κάθε ἡγεμόνα. Φτειάξατε δικό Σας στρατό, δὲ δώσατε τὴν ἐμπιστοσύνη σας σὲ κανέναν καὶ δὲ διστάσατε… νὰ κατακρεουργήσετε στὸ μέσο τῆς πόλης τὸν πρῶτο μισθοφόρο Σας, ὅταν καταλάβατε πὼς ἔτσι θὰ ἠρεμήσῃ τὸ πλῆθος.

Ἄρχοντα Καίσαρα, τ ρ ό μ α ξ α μπρὸς στὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὸ κουράγιο Σας. Θὰ Σᾶς ἐξυμνῶ… π ά ν τ α!

Cesare Borgia, Duke of Valentinois.jpg

Πρὶν ἀπ᾿ τὸ τέλος, ὅμως, κάνατε ἕνα μοιραῖο λάθος. Δεχθήκατε ν᾿ ἀνέβῃ στὸ θρόνο τοῦ πεθαμένου πατέρα Σας –τοῦ πάπα!– ἕνας πούχατ᾿ ἀδικήσει. Πιστέψατε πὼς θὰ ξεχάσῃ τὴν παλιὰ ἀδικία μὲ τὴν καινούργια Σας ἐξυπηρέτηση… Ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζετε ὅτι οἱ μεγάλοι εἶν᾿ ἐκδικητικοί. Κι ὁ πᾶπας Ἰούλιος ὁ Β΄, ποὺ στὰ χρόνια του ὁ Μιχαήλ Άγγελος θὰ συλλάμβανε καὶ θὲ ἐκτελούσε τόσα θαυμαστὰ ἔργα –ὁ «πᾶπας πολεμιστής» ὅπως τόνε λέγανε– δέ μπορούσε παρὰ νάναι ἰδιαίτερα ἐκδικητικός.

Ἄρχοντα Καίσαρα, ἀδράξατε τὴν τύχη Σας, ὅσο κείνη Σᾶς ἔδειχνε τὸ καλό της πρόσωπο, μ᾿ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο. Μά, σὰν πέθανε ὁ πατέρας Σας κ᾿ Ἐσεῖς χτυπηθήκατε ἀπ᾿ ἀρρώστια βαριά, δὲν ἔπρεπε νὰ πιστέψετε πὼς οἱ ἄνθρωποι ξεχνᾶνε τὸ κακὸ ποὺ τοὺς ἔγινε. Κανείς δὲν ξεχνάει – οὔτε ἄρχοντας, οὔτ᾿ ἁπλὸς πολίτης. Ὅλοι θυμοῦνται καὶ περιμένουν τὴ σ τ ι γ μ ή!

σινιόρε-μακιαβέλλι-καίσαρας-βοργίας