Αυτός που γύρευα είμαι!.. Σημείωμα σκηνοθέτη

«Γιὰ νάσαι ὁ ἑαυτός σου, πρέπει νὰ τὸν σφάξῃς», ἀπαντάει ὁ Κουμποχύτης στὸν Πέερ Γκύντ, σὰν τὸν ρωτάει στὸ τέλος τοῦ ἔργου: «Τί σημαίνει ἐντέλει νάσαι ὁ ἑαυτός σου;» Μ᾿ ἄλλα λόγια: «καταλήγεις σ᾿ ὅ,τι εἶσαι, ὅταν τελειώσῃ τὸ ταξίδι σου» – «περνᾶς ἀπ᾿ τὸ συνεχὲς γίγνεσθαι στὸ εἶναι», «στατικεύεται ἡ ὕπαρξή σου», «πεθαίνεις»!

Μὰ πῶς φτάνει ἐκεῖ ὁ καθένας, μυστήριο μέγα ποὺ ποιητικὰ μονάχα μπορεῖ νὰ ἱχνηλατηθῇ – νὰ σημανθῇ ἔστω, καθὼς ἡ ποίηση οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει κατὰ τὴν ἡρακλείτεια ρήση. Κ᾿ ἐπειδὴ τοῦτο ἀκριβῶς τὸ μυστήριο θέλει ν᾿ «ἀγγίξῃ» κάθε ποιητὴς καὶ στοχαστὴς μὲ ὕστατο ὁδηγό του τὴν ἴδια του τὴν παρουσία στὸν κόσμο, οἱ ἀπαντήσεις ποικίλουν ὅσο κ᾿ οἱ διαφορετικοὶ βίοι.

Βάλαμε, λοιπόν, τὴ μιάν «ἀπόκριση» νὰ συνδιαλεχθῇ μὲ τὴν ἄλλη, ὥστε νὰ στοχαστοῦμε γιὰ τὴ δικιά μας πορεία – νὰ νοιώσουμε βαθύτερα τὴν προσωπική μας βάσανο. Ἐπιλέχτηκαν ποιητικὰ καὶ στοχαστικὰ κείμενα τῆς παγκόσμιας παράδοσης ἀπ᾿ τὴν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα μὲ ραχοκοκκαλιὰ κομβικὰ σημεῖα τοῦ Πέερ Γκύντ, γιὰ νὰ φωτιστῇ ἡ φευγαλέα «ἑνότητα» ποὺ ὀνομάζεται ἑαυτός. Τὰ κείμενα διασκευάστηκαν βάσει ὅσων ἐπιτάσσει ἡ σκηνικὴ ἀνάγκη, καὶ τὰ μοιράστηκαν οἱ τρεῖς φωνές· ποδηγέτης τὸ πιάνο, ἀφοῦ ἡ μουσική —κι ὡς ἦχος ὀργάνου μὰ κι ὡς ἁρμονία τοῦ Λόγου— εἶναι τὸ μόνον ἴσως κλειδὶ γιὰ τὰ καλοκρυμμένα μυστικά. []

Τώρα ὅμως:
Ἂς δουλέψουμε
μὲ τὴ φαντασία σας!

Σαίξπηρ, Ἑρρίκος Ε΄, Πρόλογος.

9  Ἰουνίου 2014