Καταστροφή…

Τὴν 6η Μαΐου 1527, ὁ κόσμος τοῦ Μακιαβέλλι πνίγηκε μές στὴν πλημύρα ἑνὸς ὁρμητικοῦ ποταμοῦ. Ἀπλήρωτα γερμανικὰ μαζὶ μὲ ἱσπανικά στρατεύματα εἰσέβαλαν στὴ Ρώμη, κατέστρεψαν κι ἅρπαξαν πολλούς θησαυρούς της.

Οἱ ἰταλικὲς πόλεις, βουτηγμένες στὸν οἰκονομικό τους ἀνταγωνισμὸ καὶ στὶς μάχες τῶν διεφθαρμένων μισθοφόρων τους, δὲν εἶχαν χρόνο ν᾿ ἀκούσουν τὴ μοναχικὴ φωνὴ τοῦ ἐξόριστου Μακιαβέλλι. Δέν ἀναγνώρισαν τὸν π ρ α γ μ α τ ι κ ὸ ἐχθρό. Δέν ἔφτειαξαν προχώματα… Δέν ἑ ν ώ θ η κ α ν μπρός στὸν κοινὸ κίνδυνο… Τ᾿ ἄγριο ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ τὶς ξεθεμέλιωσε ὅλες!

Ξανά στὶς μέρες μας, τὸ ποτάμι ἀκούγεται ὁρμητικὸ νὰ μουγκρίζῃ. Μόνο ποὺ τώρα τὰ νερά του εἶναι θολώτερα καὶ πιό κόκκινα ἀπ᾿ τὸ αἷμα πέντε αἰώνων πούχουν περάσει.

Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!

Οἱ ἡγεμόνες παρακολουθοῦν κρυμμένοι πίσω ἀπ᾿ τὸν ἄγριο ποταμό. Κάποια σκιάχτρα πλέουνε δίπλα μας πάνω σὲ χρυσὲς σχεδίες κ᾿ ἐμεῖς νομίζουμε ἀντανακλαστικὰ πὼς κεῖνα μᾶς ἐξουσιάζουν.

Σταθερὰ καὶ μεθοδικὰ τὰ κράτη ἔγιναν περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν ἀποτραβηγμένων ἡγεμόνων. Ἔτσι ἀγοράζονται καὶ πωλοῦνται μυστικά. Τὸ παζάρι τοῦ κόσμου δέν ξέχασε τὴν καταγωγή του…

Ὁ Μακιαβέλλι μᾶς δίδαξε τοὺς τρόπους τῶν ἡγεμόνων! Ποτέ δὲ φαντάστηκε ὅμως πὼς οἱ ἡγεμόνες –μαζὶ μὲ τὰ κράτη– θὰ γίνονταν ἀόρατοι γιὰ τὸ μεγάλο πλῆθος…

Οἱ τρόποι τους μᾶς χτυπάνε τώρα ξανά σὰν ἄγριες καταιγῖδες καὶ δυνατοὶ σεισμοί.

Ἄ φ ε υ κ τ α ὅμως λειτουργοῦν πάνω τους τὰ μέγιστα φυσικὰ φαινόμενα:

τῆς ἀ λ λ α γ ῆ ς,

τῆς φ θ ο ρ ᾶ ς

καὶ τοῦ θ α ν ά τ ο υ.

[Ἀπ’ τὸ μονόλο Μακιαβέλλι τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου.]