ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ίψεν

Περί του «Πέερ Γκύντ»

Μολονότι ὁ Ἴψεν ἔγινε γνωστὸς στὴν Εὐρώπη τοῦ 19ου αἰώνα μὲ τοὺς λεπτοδουλεμένους διαλόγους καὶ τὶς ἀριστοτεχνικὲς κορυφώσεις στὴν πλοκὴ τῶν ρεαλιστικῶν του δραμάτων –δηλαδὴ τὴν καθαρὰ θεατρική του ἀρματωσιά–, τ’ ὅλο ἔργο του δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ ζῇ καὶ ν’ ἀναπνέῃ ἀπ’ τὴν ποιητική του φλέβα. Κι ὁ Πέερ Γκὺντ εἶν’ ἡ πεμπτουσία τῆς […]

Ἀπ᾿ τὸν Πέερ Γκὺντ τοῦ Ἴψεν

Σὰν πεθάνω [], θὰ συρθῶ στὴν ἀπανεμιὰ ἑνὸς δέντρου, θὰ σκεπαστῶ μὲ φύλλα καὶ θὰ σκαλίσω μὲ μεγάλα γράμματα: «Ἐδῶ κεῖται ὁ Πέερ Γκύντ, ὡραῖος τύπος κι αὐτοκράτωρ ὅλων τῶν θηρίων»… Ἑρρίκος Ἴψεν, Πέερ Γκύντ, μτφρ Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια Ἧρκος Ἀποστολίδης, πέμπτη πράξη Θὰ ἐκδοθῇ στὴ σειρὰ Ἀπάντων Ἴψεν τῶν ἐκδόσεων Gutenberg

Ἀπ᾿ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Ἀρχιμάστορα Σόλνες (μτφρ Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος – ἐπιμέλεια Ἧρκος Ἀποστολίδης)

Ἄν καὶ τὰ κύρια πρόσωπα τοῦ ἔργου εἶναι ἑφτά, Ὁ ἀρχιμάστορας Σόλνες εἶν᾿ ἕνας δαιμονιακὰ ἐρωτικὸς διάλογος δύο ψυχῶν: τοῦ ἴδιου τοῦ Σόλνες καὶ τῆς Χίλντε. Μετὰ τὴν ἐμφάνισή της ἐπὶ σκηνῆς, ἡ πλοκὴ ξετυλίγεται ἐξ ὁλοκλήρου μέσῳ τῆς μεταξύ τους στιχομυθίας. Τὸ μισὸ τῆς πρώτης πράξης καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ὑπολοίπων προσπαθεῖ νὰ […]

Παρουσίαση Ἁπάντων Ἴψεν

Ἑρρίκος Ἴψεν Ἅπαντα   Εἰσαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Θεοδόσης Ἀ. Παπαδημητρόπουλος Ἐπιμέλεια: Ἧρκος Ῥ. Ἀποστολίδης Ζωὴ θὰ πῇ: μὲ σκοτεινὰ στοιχειὰ μέσα σου νὰ παλεύῃς. Ποίηση: τὴν Ἡμέρα τῆς Κρίσης νὰ φέρνῃς στὸν ἑαυτό σου… Οἱ ἐκδόσεις Gutenberg παρουσιάζουν μιὰ νέα μεταφράση τῶν δραμάτων τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, σὲ γλῶσσα ζωντανή, κατάλληλη γιὰ σκηνικὴ παράσταση, μὲ πλούσια σχόλια, κατατοπιστικὲς […]