ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μπρεχτ

Brecht, Βίος του Γαλιλέι, Ο μονόλογος του μικρόσωμου μοναχού

[Ὁ μονόλογος ἀκολουθεῖ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἔργου τοῦ Κοπέρνικου στὸν Κώδικα τῶν Απαγορευμένων Βιβλίων ἀπ’ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ μοναχός, πούναι καὶ φυσικός, ψάχνει νὰ δικιολογήσῃ τὴν ἀπόρριψη τοῦ κοπερνίκειου συστήματος ἀπ’ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση.] Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὸν ἑαυτό μου… Εἶμαι γιὸς ἀγροτῶν στὴν Καμπανία – ἁπλοῖ ἄνθρωποι. Γνωρίζουν τὰ πάντα γύρω ἀπ’ […]

Bertolt Brecht, Η φύση ως καλλιτέχνιδα…

Περσότερο κρύβεται στὰ ἔργα τέχνης πῶς φτειάχνονται ἀπ᾿ ὅσο στὰ φιλοσοφικὰ συστήματα. Οἱ κατασκευαστὲς προσπαθοῦν ἔντονα νὰ ἐπάγουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὰ πάντα ἁπλᾶ  σ υ μ β α ί ν ο υ ν – ἀπὸ μόνα τους, ἂς ποῦμε· σὰν εἴδωλα ἑνὸς καθρἐφτη πούν᾿ ἀμέτοχος. Προφανῶς, τοῦτο εἶναι μιὰ πλάνη. Ὑποτίθεται πὼς ἔτσι μεγιστοποιεῖται […]