ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πέερ Γκύντ

Περί του «Πέερ Γκύντ»

Μολονότι ὁ Ἴψεν ἔγινε γνωστὸς στὴν Εὐρώπη τοῦ 19ου αἰώνα μὲ τοὺς λεπτοδουλεμένους διαλόγους καὶ τὶς ἀριστοτεχνικὲς κορυφώσεις στὴν πλοκὴ τῶν ρεαλιστικῶν του δραμάτων –δηλαδὴ τὴν καθαρὰ θεατρική του ἀρματωσιά–, τ’ ὅλο ἔργο του δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ ζῇ καὶ ν’ ἀναπνέῃ ἀπ’ τὴν ποιητική του φλέβα. Κι ὁ Πέερ Γκὺντ εἶν’ ἡ πεμπτουσία τῆς […]

Ἀπ᾿ τὸν Πέερ Γκὺντ τοῦ Ἴψεν

Σὰν πεθάνω [], θὰ συρθῶ στὴν ἀπανεμιὰ ἑνὸς δέντρου, θὰ σκεπαστῶ μὲ φύλλα καὶ θὰ σκαλίσω μὲ μεγάλα γράμματα: «Ἐδῶ κεῖται ὁ Πέερ Γκύντ, ὡραῖος τύπος κι αὐτοκράτωρ ὅλων τῶν θηρίων»… Ἑρρίκος Ἴψεν, Πέερ Γκύντ, μτφρ Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια Ἧρκος Ἀποστολίδης, πέμπτη πράξη Θὰ ἐκδοθῇ στὴ σειρὰ Ἀπάντων Ἴψεν τῶν ἐκδόσεων Gutenberg