ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οιδίπους επί Κιθαιρώνι

Κιθαιρώνα, γιατί με δέχτηκες;..

Ἰὼ Κιθαιρών, τί μ’ ἐδέχου; Τί μ’ οὐ λαβὼν ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς; (Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος, Ἔξοδος, στ. 1391-3) Μτφρ: Ἆ, Κιθαιρώνα, γιατί μὲ δέχτηκες; Σὰ μ’ ἔδωσαν σ’ ἐσὲ γιατί δὲ μὲ σκότωσες ε ὐ θ ύ ς – ποτέ νὰ μὴν ἀποκαλύψω τὴ γενιά μου ὁ ἴ […]