Κιθαιρώνα, γιατί με δέχτηκες;..

Ἰὼ Κιθαιρών, τί μ’ ἐδέχου; Τί μ’ οὐ λαβὼν
ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε
ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς;
(Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος, Ἔξοδος, στ. 1391-3)

Μτφρ:
Ἆ, Κιθαιρώνα, γιατί μὲ δέχτηκες; Σὰ μ’ ἔδωσαν σ’ ἐσὲ
γιατί δὲ μὲ σκότωσες ε ὐ θ ύ ς – ποτέ νὰ μὴν ἀποκαλύψω
τὴ γενιά μου ὁ ἴ δ ι ο ς στοὺς ἀνθρώπους;..

[Ἀπ’ τὴν εργασία πάνω στὸ μῦθο τοῦ Οἰδίποδα καὶ τὸ τοπίο τοῦ Κιθαιρώνα.]

αποψη-κορυφή-Κιθαιρώνα

Ἄποψη ἀπ’ τὴν κορφὴ τοῦ Κιθαιρώνα.