Κωνσταντίνος Μάστρακας, Η συνέντευξη

Πῶς νοεῖτε
τὸν ὅρο προσωπικότητα;

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα τὸ πρόσωπo
καὶ τὴν ὅλη μορφὴ τοῦ σώματος,
τὸ βάδισμα,
τὸν τρόπο.
Ἔπειτα τὶς πνευματικὲς θέσεις,
τὶς συναισθηματικὲς τάσεις
καὶ τὶς βασικὲς καὶ τελικὲς ροπές.
Τέλος τὴν καθημερνὴ πράξη
καὶ τὸν ἄγνωστο παράγοντα
ποὺ ἐνεργοποιεῖται
σὲ στιγμὲς κρίσης.

 

[Ἀπ’ τὴ δραματουργία τῆς ἑπόμενής μας παράστασης.]