Νίτσε, Σχέση σκηνῆς κι ὀρχήστρας

Ἡ ἀρχικὴ μορφὴ τραγωδίας περιέχει ξεχωριστὲς ἑνότητες: μουσικολυρικὰ μέρη, ἐπικὴ διήγηση, μιμική.

Καὶ γιὰ τὸ μάτι ὑπάρχουν δύο παράλληλοι καὶ ξεχωριστοὶ κόσμοι: ἡ σκηνὴ κ᾿ ἡ ὀρχήστρα.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέ γνώριζαν τ ὸ   ἄ γ α λ μ α   ὡ ς   ὑ π ά ρ χ ο ν   κ α θ ε α υ τ ό: βαίνει κι αὐτὸ παράλληλα μὲ τὴν ἀρχιτεκτονική (ὅπως ἡ σκηνὴ μὲ τὸ Χορό). […]

Ἀπ᾿ τὸ βιβλίο Φρ. Νίτσε, Διόνυσος κατὰ Ἐσταυρωμένου, Δοκίμια καὶ σημειωματάρια, 1869-73, μτφρ Βαγγέλης Δουβαλέρης, Επιμ. Ἦρκος Ρ. Ἀποστολίδης, Αθήνα, 2009, 127.

αρχαίο-θέατρο-δελφών

Αρχαίο θέατρο Δελφών