Χαίλντερλιν, Με μόχθο αλλά ποιητικά…

Ἐκεῖνος π᾿ ὁνομάζεται
ε ἰ κ ό ν α   τ ο ῦ   θ ε ο ῦ
ἀκόμα πιό ξάστερος
κι ἀπ᾿ τὸν ἤσκιο τῆς νύχτας
μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀστεριῶν!..

Μὲ μόχθο,
ἀλλὰ π ο ι η τ ι κ ὰ
κατοικεῖ ὁ ἄνθρωπος
πάνω σὲ τούτη τὴ γῆ…

 

[Διασκευὴ ἀποσπασμάτων ἀπ᾿ τό: Σ᾿ εὐφρόσυνο γλαυκό… τοῦ Friedrich Hölderlin για τὴ δραματουργία τῆς ἑπόμενής μας παράστασης]

Hoelderlin 1792.jpg
Hoelderlin 1792“ von Franz Karl Hiemerhttp://www.zeno.org/Literatur/I/holdepor. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons.