Ἀπ᾿ τὸν Πέερ Γκὺντ τοῦ Ἴψεν

Σὰν πεθάνω [],

θὰ συρθῶ στὴν ἀπανεμιὰ ἑνὸς δέντρου,

θὰ σκεπαστῶ μὲ φύλλα

καὶ θὰ σκαλίσω μὲ μεγάλα γράμματα:

«Ἐδῶ κεῖται ὁ Πέερ Γκύντ, ὡραῖος τύπος

κι αὐτοκράτωρ ὅλων τῶν θηρίων»…

Ἑρρίκος Ἴψεν, Πέερ Γκύντ, μτφρ Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος, ἐπιμέλεια Ἧρκος Ἀποστολίδης, πέμπτη πράξη

Θὰ ἐκδοθῇ στὴ σειρὰ Ἀπάντων Ἴψεν τῶν ἐκδόσεων Gutenberg

arbo-peer-gynt

Πέτερ Νικολάι Ἄρμπο. Σκίτσο τοῦ Πέερ Γκὺντ στὴ συλλογὴ παραμυθιῶν P. Chr. Asbjørnsen, Norske Folke- og Huldre-Eventyr, Andet oplag, Kjøbenhavn, 1896, 164.